Skip to content

Artterapia - zajęcia grupowe

35.00

Terapia przez teatr – zajęcia o charakterze &nbsp artystyczno-ekspresyjnym dla dzieci

Grupa 5-10 osób

Artterapia - zajęcia grupowe

35.00

Terapia przez teatr – zajęcia o charakterze &nbsp artystyczno-ekspresyjnym dla dzieci

Grupa 5-10 osób

Opis

TERAPIA  PRZEZ  TEATR – zajęcia o charakterze artystyczno – ekspresyjnym dla dzieci.

Terapia przez teatr to szczególny rodzaj zajęć mających  na celu rozwój osobowości dziecka poprzez twórcze podejście do życia i problemów, poprzez poznawanie świata oraz doświadczanie i przeżywanie. W działaniach tych nieistotny jest efekt finalny – czyli spektakl, ale sam proces tworzenia i działanie, które wpływa na rozwój dziecka w wielu aspektach.

W tym przypadku  to nie  przygotowanie  i prezentacja spektaklu są najważniejsze, ale  ćwiczenia dykcyjne, oddechowe  i ruchowe, czytanie literatury i poezji, które z kolei będą pretekstem do doświadczania i przeżywania, zapoznanie z różnymi konwencjami teatru: kmishibai, kukiełkowy, cienia.

Zastosowanie wielu różnorodnych form pracy zwiększa obszar oddziaływań oraz przynosi lepsze (pod względem jakościowym i ilościowym) efekty.

W zaproponowanej terapii wyróżnić można  następujące typy aktywności:

 • Zabawy muzyczno – ruchowe

– rozwój procesów poznawczych, tj. koncentrację, podzielność uwagi, koordynację wzrokowo – ruchową.

 • Zajęcia związane z czytaniem literatury i poezji,

– poznawanie tekstów literackich i próby ich interpretacji w rożnej konwencji teatralnej  będą stanowiły pretekst do poszukiwania pewnych uniwersalnych wartości i odnoszenia ich do siebie samego.

 • Ćwiczenia relaksacyjne

– na ten typ zajęć składają się ćwiczenia oddechowe, wyciszające i rozluźniające. Relaksacja odbywa się przy muzyce i połączona jest z masowaniem ciała, czy to piłeczkami, czy dłońmi.

 • Ćwiczenia dykcyjne

– na zajęcia z zakresu usprawniania narządu artykulacyjnego składają się ćwiczenia dykcyjne, różnego rodzaju wierszyki, rymowanki z trudnymi do wypowiedzenia wyrazami, zwrotami, połączone z głośnym i rytmicznym wyklaskiwaniem sylab, ze zmianą rytmu.

Rezultaty  terapii przez teatr:

SFERA POZNAWCZA:

W zakresie kompetencji poznawczych aktywność teatralna przyczyni się do:

 • rozwoju sprawności i zdolności, a w tym przypadku do doskonalenia spostrzegania i odbierania wrażeń, procesów pamięci i myślenia, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • usprawnienia narządu artykulacyjnego: wzbogacenie słownictwa, poprawy wymowy, zdobycia nowych wiadomości z zakresu literatury, poezji, sztuki;
 • pobudzenia wyobraźni i kreatywności;
 • rozwinięcia zachowanych sprawności;
 • kreowania postawy twórczej wobec otoczenia

SFERA  EMOCJONALNA

W zakresie kompetencji emocjonalnych zajęcia teatralne :

 • dostarczą uczestnikom wielu korzyści: satysfakcję, zadowolenie, spokój, odprężenie;
 •  przyczynią  się do  przełamywania barier emocjonalnych, strachu i nieśmiałości;
 • pomogą w wyrażania własnych emocji;
 • rozbudzą  potrzeby estetyczne;
 •  mogą w znacznej mierze przyczynić się do poprawy kondycji psychicznej oraz wzbogacić życie emocjonalne uczestników.

SFERA  SPOŁECZNA

W zakresie nabywania kompetencji społecznych podejmowane działania:

 • będą  służyły  zwiększaniu zaradności osobistej oraz samodzielności w działaniu;
 • ułatwią wywiązywanie się z zadań stawianych przez społeczeństwo i wypełnianie ról społecznych;
 • zwiększą poczucie własnej wartości i godności;

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Artterapia – zajęcia grupowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umów spotkanie
Powered by