Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Psycholog / psychoterapeuta

konsultacje w sprawie dziecka

terapia z psychologiem / psychoterapeutą

trening funkcji poznawczych

trening pamięci i koncentracji

trening budowania samooceny

trening radzenia sobie ze stresem

Mindfulness – trening uważności

TUS – trening umiejętności społecznych

120 zł / 60 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

80 zł – 120 zł / 45 min

konsultacje w sprawie
dziecka
terapia z psychologiem
/ psychoterapeutą
trening funkcji
poznawczych
trening pamięci
i koncentracji
trening budowania
samooceny
trening radzenia sobie
ze stresem
Mindfulness – trening
uważności
TUS – trening
umiejętności
społecznych

120 zł / 60 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

120 zł / 45 min

80 zł – 120 zł
/ 45 min

Diagnoza

konsultacja w sprawie dziecka

ocena zachowania i emocji narzędziem KOZE

diagnoza rozwoju psychoruchowego
narzędziem KORP

diagnoza gotowości szkolnej narzędziem KOGS

diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego baterią testów NEUROFLOW

diagnoza logopedyczna

diagnoza funkcjonalna widzenia narzędziem TYFLOTESTS

diagnoza przyczyn zaburzeń ręki

diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
narzędziem KATIS

35 zł / 30 min

300 zł za 2 spotkania

od 300 zł

150 zł

250 zł

120 zł – 150 zł / 60 min

120 zł – 150 zł / 60 min

120 zł – 150 zł / 60 min

120 zł – 150 zł

Diagnoza

konsultacja w sprawie
dziecka

ocena zachowania i emocji
narzędziem KOZE

diagnoza rozwoju
psychoruchowego
narzędziem KORP

diagnoza gotowości
szkolnej narzędziem
KOGS

diagnoza centralnych
zaburzeń przetwarzania
słuchowego baterią
testów NEUROFLOW

diagnoza logopedyczna

diagnoza funkcjonalna
widzenia narzędziem
TYFLOTESTS

diagnoza przyczyn
zaburzeń ręki

diagnoza zaburzeń
integracji sensorycznej
narzędziem KATIS

35 zł / 30 min

300 zł
za 2 spotkania

od 300 zł

150 zł

250 zł

120 zł – 150 zł
/ 60 min
120 zł – 150 zł
/ 60 min
120 zł – 150 zł
/ 60 min

120 zł – 150 zł

Terapia pedagogiczna
specyficzne trudności w uczeniu się – konsultacja z rodzicem / opiekunem prawnym
terapia pedagogiczna (prowadzona zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej)
terapia dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii
nauka czytania
zajęcia kształtujące umiejętności ortograficzne dla uczniów klas 1-3

zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne dla uczniów klas 1-3

35 zł / 30 min

120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
100 zł / 60 min
100 zł / 45 min
100 zł / 45 min
Terapia pedagogiczna
specyficzne trudności
w uczeniu się – konsultacja
z rodzicem / opiekunem
prawnym
terapia pedagogiczna
(prowadzona zgodnie
z zaleceniami poradni
psychologiczno
– pedagogicznej)
terapia dysleksji,
dysortografii,
dyskalkulii, dysgrafii
nauka czytania
zajęcia kształtujące
umiejętności
ortograficzne dla uczniów
klas 1-3
zajęcia kształtujące
umiejętności
matematyczne
dla uczniów klas 1-3

35 zł / 30 min

120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
100 zł / 60 min
100 zł / 45 min
100 zł / 45 min

Pozostałe terapie

terapia logopedyczna i neurologopedyczna

terapia funkcji słuchowych

terapia funkcji wzrokowych

terapia integracji sensorycznej

terapia neurotaktylna MNRI ®

terapia integracji odruchów MNRI ®

terapia ręki

biofeedback

bajkoterapia

artterapia

dogoterapia

rewalidacja

terapia ruchu

100 zł / 45 min
120 zł / 60 min

120 zł / 60 min

120 zł / 60 min

120 zł / 60 min

120 zł / 60 min

120 zł / 60 min

120 zł / 60 min

100 zł / 50 min

120 zł / 60 min

50 zł / 45 min (grupa)

150 zł / 30 min

120 zł / 45 min + 15 min

140 zł / 60 min

Pozostałe terapie

terapia logopedyczna
i neurologopedyczna
terapia funkcji
słuchowych
terapia funkcji
wzrokowych
terapia integracji
sensorycznej
terapia neurotaktylna
MNRI ®
terapia integracji
odruchów MNRI ®
terapia ręki
biofeedback
bajkoterapia
artterapia
dogoterapia
rewalidacja
terapia ruchu
100 zł / 45 min 120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
120 zł / 60 min
100 zł / 50 min
120 zł / 60 min
50 zł / 45 min
(grupa)
150 zł / 30 min
120 zł / 45 min
+ 15 min

140 zł / 60 min