Skip to content

Aleksandra Sutkowska

Właścicielka Centrum Terapeutyczno-Rozwojowego, prelegentka wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka publikacji naukowych, między innymi na temat przemocy i agresji w środowisku szkolnym. Była edukatorka w Centrum Nauki Kopernik.

Magdalena Bartkiewicz

Magdalena Bartkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz z resocjalizacji i socjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w pracy z dorosłymi jak i młodzieżą, dziećmi m.in. w szkołach podstawowych, liceach, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk”, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pniewach, TEB Edukacja.

Agnieszka Mazur

Z wykształcenia psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywa i rozwija poprzez pracę w szkołach podstawowych. Ukończyła  studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Aktualnie podyplomowo studiuje edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem, zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto jest Trenerem TUS (trening umiejętności społecznych) 1 i 2 stopnia.

Pozostali eksperci

Katarzyna Grabowska-Adamiec

Małgorzata Dzikowska - Gregorczyk

Beata Bartkiewicz

Iwona Sutkowska

Agnieszka Kopeć-Fila

Beata Jaworska

Klaudia Bąk

Ewelina Sztyber

Dołącz do nas !

CO MY MOŻEMY ZAOFEROWAĆ SPECJALISTOM?

Nasza firma może zaoferować specjalistom gamę usług, narzędzi i wsparcia, które mogą wspierać ich pracę.

Metodyka

Finanse

Dodatki

Metodyka

Finanse

Dodatki

Metodyka

Finanse

Dodatki

Dołącz do nas !