Skip to content

Aleksandra Sutkowska

Właścicielka
Centrum Terapeutyczno - Rozwojowego

Prelegentka wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka publikacji naukowych, między innymi na temat przemocy i agresji w środowisku szkolnym. Była edukatorka w Centrum Nauki Kopernik.

Magdalena Bartkiewicz

Magdalena
Bartkiewicz

psychoterapeuta, psycholog

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz z resocjalizacji i socjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w pracy z dorosłymi jak i młodzieżą, dziećmi m.in. w szkołach podstawowych, liceach, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk”, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pniewach, TEB Edukacja.

Agnieszka
Mazur

psycholog

Z wykształcenia psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywa i rozwija poprzez pracę w szkołach podstawowych. Ukończyła  studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Aktualnie podyplomowo studiuje edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem, zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto jest Trenerem TUS (trening umiejętności społecznych) 1 i 2 stopnia.

Martyna
Pajączkowska

pedagog specjalny i logopeda

Martyna skończyła pięcioletnie studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest 
w trakcie specjalizacji z zakresu neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w szkole, przedszkolu ogólnodostępnym, przedszkolu integracyjnym, na turnusie rehabilitacyjnym oraz prywatnych zajęciach logopedycznych. Podczas swej drogi zawodowej miała przyjemność pracować z osobami: 
z dyslalią, rozszczepem, z opóźnionym rozwojem mowy, jak również z osobami wymagającymi kształtowania kompetencji językowej i komunikacyjnej, np. z zaburzonym rozwojem mowy towarzyszącym osobom: z niedosłuchem, CAPD, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, z zespołami genetycznymi m.in. dziećmi z Trisomią, afazją (dzieci, dorosłych).

Anna
Jaworska

fizjoterapeutka - terapeuta ruchu,
oligofrenopedagog

Ania to mgr fizjoterapii z 15-to letnim doświadczeniem i oligofrenopedagog z 10-cio letnim stażem w pracy z osobami ze sprzężeniami i niepełnosprawnością intelektualną

magnieszka

Agnieszka
Muniak

Logopeda, pedagog terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studiowała m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 23 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od 20 lat logopeda szkolny.

Katarzyna
Grabowska-Adamiec

nauczycielka biologii i chemii,
terapeutka MNRI®

nauczycielka biologii i chemii, terapeutka MNRI®

Małgorzata
Dzikowska-Gregorczyk

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny

Ania to mgr fizjoterapii z 15-to letnim doświadczeniem i oligofrenopedagog z 10-cio letnim stażem w pracy z osobami ze sprzężeniami i niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka
Kopeć-Fila

nauczycielka fizyki

Ania to mgr fizjoterapii z 15-to letnim doświadczeniem i oligofrenopedagog z 10-cio letnim stażem w pracy z osobami ze sprzężeniami i niepełnosprawnością intelektualną

Beata
Bartkiewicz

magister filologii polskiej od 30 lat nauczyciel języka polskiego, pasjonat teatru, instruktor teatralny, arteterapeuta

Studiowała m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 23 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od 20 lat logopeda szkolny.

Iwona
Sutkowska

nauczycielka matematyki, trenerka Biofeedback

nauczycielka biologii i chemii, terapeutka MNRI®

Milena
Kościóch

nauczycielka j. angielskiego

Studiowała m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 23 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od 20 lat logopeda szkolny.

Edyta
Szydłowska-Wójcik

terapeuta SI, oligofrenopedagog

Ania to mgr fizjoterapii z 15-to letnim doświadczeniem i oligofrenopedagog z 10-cio letnim stażem w pracy z osobami ze sprzężeniami i niepełnosprawnością intelektualną

Klaudia
Bąk

nauczycielka j. angielskiego

Studiowała m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 23 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od 20 lat logopeda szkolny.

Ewelina
Sztyber

nauczycielka matematyki

nauczycielka biologii i chemii, terapeutka MNRI®

Marcelina
Makowiecka

oligofrenopedagog,
terapeuta SI

Studiowała m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 23 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od 20 lat logopeda szkolny.

Karolina
Matejszczak

neurologopeda

Ania to mgr fizjoterapii z 15-to letnim doświadczeniem i oligofrenopedagog z 10-cio letnim stażem w pracy z osobami ze sprzężeniami i niepełnosprawnością intelektualną

Klaudia
Bąk

nauczycielka j. angielskiego

Studiowała m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 23 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od 20 lat logopeda szkolny.

Ewelina
Sztyber

nauczycielka matematyki

nauczycielka biologii i chemii, terapeutka MNRI®